PACKAGE IV

 

                                  Birkona-Pipariya-Marka-Chuchrungpur-Dadhi                                 Chichola-Chhuriya-Kullubanjari upto Maharashtra Border                                       Kresara-Khamhariya-Silhati

 

                        G.E. Road to Indamara-Sukuldaihan-Thelkadih                                Chouki-Chilhati-Khorchatola upto Maharashtra Border                                           Dongargarh-Chichola

 

                                       Dhara-Thelkadih                                                                               Chikhli-Padumtara                                                                    Durg-Dhamdha-Bemetra

 

                                Kawardha-Rampur-Khamhariya                                                      Lohara-Rengadabri-Junapani-Chouki